Řehořová, Petra

Jméno Petry Řehořové je pevně spjato s jedním z tradičních center české sklářské výroby – Novým Borem, kde se i narodila. Poté, co získala odborné a umělecké vzdělání v Kamenickém Šenově, vrátila se do rodného města a tam pokračovala ve studiu. Tam také v Crystalexu, jedné z nejproslulejších českých sklářských společností, odstartovala i její profesní kariéra designérky a během několika let se stala hlavní návrhářkou.

Petra Řehořová je všestrannou umělkyní, která prošla v podstatě všechna odvětví sklářského průmyslu, a právě univerzálnost patří mezi její největší přednosti. Hutní foukání skla, hutní tvarování skla, ale i tvarování nad kahanem, malba nebo vitráže – to vše vytváří základ jejího technického potenciálu. Její kreativitu zase dosvědčují četná ocenění. Už jako osmnáctiletá získala cenu Grand Prix Junior za nápojový soubor, ale uznání se jí dostalo například i za současný design stolního skla. Zatím naposledy byla oceněna za progresivní design na Mezinárodním veletrhu Mobitex Grand Prix v roce 2008. Pro své originální návrhy čerpá inspiraci především v organických přírodních tvarech, významy vrší a moduluje prostřednictvím experimentování s barvou. Zásadní roli pro vnímání jejích prací hraje prostředí. Umělecké sklo chápe jako kreativní doplněk, který má se svým prostředím souznít a harmonizovat, a tomuto přesvědčení také odpovídají její projekty.

Řehořová, Petra