mmcité

Přední český designér a výrobce prvků městského mobiliáře od roku 1994.

Společnost mmcité není jen dodavatelem kvalitních prvků městského mobiliáře, ale je partnerem všem, kteří chtějí vytvořit ve veřejném prostoru něco mimořádného. Starostům měst všech velikostí, v horách i na pobřeží, architektům malých týmů i velkých projekčních ústavů, stavebním firmám lokálního významu i nadnárodní velikosti. Oslovujeme všechny, cílem je dokonalý projekt.

www.mmcite.com