Ambroz, Vladimír

Ing. Arch. Vladimír Ambroz (1952) absolvoval fakultu architektury VUT v Brně. V 70. a 80. letech minulého století se věnoval konceptuálnímu umění – vystavoval např. v USA, Japonsku, Polsku či Itálii. Věnoval se rovněž grafickému designu, scénografii a výstavnictví (BVV).

V roce 1990 založil prestižní Galerii Ambrosiana (do r. 2003) a firmu A.M.O.S., která se v roce 1995 transformovala v nynější A.M.O.S. DESIGN. Tato společnost, jíž je architekt
V. Ambroz vlastníkem, se stala v průběhu své dvacetileté historie úspěšným distributorem řady zahraničních značek z oblasti interiérového vybavení, má vlastní výrobu na zpracování Corianu a realizuje komplexní dodávky interiérů pro státní i soukromý sektor.

Ambroz, Vladimír