Hroch, Luděk

Luděk Hroch je sklářský specialista, zabývající se především navrhováním a tvorbou osvětlovacích těles. Kromě toho se věnuje také skleněné plastice. Prošel sklářkou školou v Novém Boru, srdci české sklářské tradice a řemeslného mistrovství. Není mu cizí ani tradiční, ani moderní design a ve svých dílech obojí umně kombinuje a dosahuje fantasticky originálních výsledků. Celkový vzhled jeho prací závisí na míře inspirace v daném okamžiku. Někdy se kloní spíše k tradiční formě, ale svá současná díla vždy obohacuje o progresivní, moderní prvky. Jindy naopak zachovává klasickou strukturu zámeckých lustrů, kterou staví do kontrastu se současným tvaroslovím. Ačkoli Luděk Hroch často kombinuje nejrůznější styly, je schopen stylové čistoty, která je základem jeho práce. Přesto však dává přednost atypickým kompozicím, u nichž může zapojit fantazii, k nimž nachází inspiraci v přírodě, ale i v mytologii a ve vesmíru. To odrážejí i názvy některých jeho prací – Medusa, Orchid, Coral nebo Life in Universe.

Vzhledem ke stylu uměleckého uvažování mají jeho objekty tu výhodu, že jsou schopné se přirozeně včlenit do prostoru jakéhokoli charakteru, a od samého počátku jeho kariéry byly velmi oblíbené v zahraničí, především ve Spojených státech. Jedna z kompozic, inspirovaná uměleckým směrem art-deco, módním na přelomu 19. a 20. století, je umístěná v hotelu Icon Brickell v Miami. Další instalace ‘Torpedo’, se vznáší v prostoru interiéru Casiono Aliante v Las Vegas. Mnohá další díla jsou dominantami soukromých rezidencí v Austrálii nebo v Macau.

Hroch, Luděk