Jaček, Daniel

Daniel Jaček je designérem, který svou pozornost dělí mezi svobodné experimentální postupy a užité umění. Hlavním a charakteristickým znakem jeho autorských architektonických realizací osvětlovacích těles je geometrizující střídmost, takže slovo těleso je pro jeho práce mnohdy více než výstižným termínem.

Jaček je ve své tvorbě ovlivněn technicistním cítěním a především abstrahujícími projevy modernistického umění. Rád se soustředí na podstatu formy, kterou se snaží oprostit od jakéhokoli „rušivého“ elementu. Jeho cílem je především dosáhnout absolutně čistého tvaru. Také proto je architektura ideálním prostředím pro jeho realizace. Vyhovuje mu její měřítko, ale i pravidelné členění a frázování staveb, se kterým počítá, cíleně pracuje, takže se stává součástí konceptu jeho projektů. Také to je jedním z důvodů, proč se jeho světelné artefakty nezřídka dostávají do pozice přirozeného centra daného prostoru. Na druhou stranu nedělá Jačkovi potíže přimknout se k tradičním historizujícím formám. Dokáže zprostředkovat klasický pocit a svá osvětlovací tělesa designovat jako exkluzivní dekorativní doplňky podřízené stylu prostředí, které pak působí především ornamentální členitou zdobností, optickými efekty a svou monumentalitou. Jeho aktuální práci dobře ilustrují například významné realizace pro MGM Grand Macau (entrance to casino, L2 VIP gambling), Four Seasons Macau (the noodles bar) nebo Shangri-la Tokyo (ballroom).

Jaček, Daniel