Berdych, Jakub

Jakub Berdych spoluzakladatel jednoho z nejpopulárnějších českých designových studií Qubus Design. Od jeho vzniku v roce 2002, se věnuje především konceptuální tvorbě v tradičních českých materiálech jako je sklo a porcelán.

Jeho velkou zásluhou je přesah značky za hranice Čech a vznik celé řady prací, ucelených kolekcí a produktů, dnes již tak signifikantních pro jeho tvorbu. Jeho práce můžete spatřit nejen v českých, ale i světově proslulých galeriích jako je např. Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London a další. Kromě konceptuálního a produktového designu se věnuje realizacím v oblasti interiéru, architektury a volného umění. Od roku 2008 je uměleckým ředitelem galerijního obchodu Dox by Qubus, který se nachází v prostorách galerie současného umění Dox v Praze a nabízí vedle zvučných jmen a mezinárodních značek, také ucelený výběr současného českého designu a užitého umění.

Berdych, Jakub