Pánková, Dagmar

Dagmar Pánková se narodila 31.08.1971 v České Lípě. Po absolvování SUPŠS, obor malba na sklo pracovala jako návrhářka ve firmě Egermann-Exbor, kde vznikly její první návrhy pro užitný design.

V roce 1995 odcestovala do Velké Británie, kde navštěvovala kurzy keramiky pod vedením výtvarníka Davida Frye (Newcastle upon Tyne). V roce 1997 již jako svobodná výtvarnice začala úzce spolupracovat na nových kolekcích s předními českými sklářskými firmami.

V roce 2005 spolu se svým partnerem L. Smejkalem zakládá designérské studio Bystro Design a začíná ve větším měřítku vytvářet designové řady pro jmenované studio.
Dagmar Pánková vždy kladla důraz především na užitkovost tvarů, ale její práci je vlastní také nadsázka a vtip. Některé kolekce, jako např. Walt Disney presents překypují gestikou a karikujícím humorem, soubor mís „Polštářky“ s pískovanými nápisy v tzv. švabachu sarkasticky odkazují na stará německá pořekadla.

Pánková, Dagmar