Růžičková, Jana

Designérka Jana Růžičková nachází inspiraci neustále, doslova na každém kroku. Její múza je přítomná v kterémkoli předmětu nebo vjemu, podle toho, kdy nebo v čem ji právě uvidí. Někdy jsou to detaily, jindy jí tvůrčí záměr přihraje vesmír. K inspiraci a celkovému vhledu přispívá i denní doba, okolní nálada, nebo třeba jen úhel pohledu. Tato umělkyně je přesvědčená, že půdu pro velké koncepty připravují otevřené oči a svobodná představivost. Jana se ke skupině nadaných designérů Lasvitu připojuje s velkým očekáváním. Praktickou designérskou průpravu načerpala při tvorbě pro společnosti Puma, Concept One, Nike European Operations Netherlands B.V, a Belda Jewellery, abychom jmenovali aspoň některé. Rovněž se může pochlubit hojnou účastí na výstavách designu širokého záběru, mj. na přehlídkách Designblok, Designair, Palermo Design Week nebo Warsaw Design Week.

Vzdělání získala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, na výměnné stáži na KONSTFACK: University College of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu, a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Praze. S kolegyní Máriou Hostinovou, také designérkou Lasvitu, se setkala již za studií na VŠUP, a zjistily, že mají podobné názory na design. Začaly spolupracovat a v roce 2004 založily pražskou společnost Supro Design, ve které se zaměřují na design obyčejných předmětů, ale neobyčejným způsobem. Obě autorky společně navrhují výrobky, veřejné i soukromé interiéry, zabývají se výstavnictvím a tvorbou dalších interiérových a exteriérových prvků.

Jana pracovala jako návrhářka svítidel pro UNILIGHT Praha spol s.r.o., pak také jako designérka v ateliéru Prof. ak. arch Jiřího Pelcla. Obě, Jana Růžičková i Mária Hostinová, externě spolupracovaly s architektonickým ateliérem RN Rudolfa Netíka. V současné době je externí designérkou Lasvitu. V její tvorbě se promítají vlivy vzdálených kultur z celého světa a její díla hrají celou škálou přírodních barev a tvarů. K oblíbeným prvkům Jany Růžičkové patří modrá voda, tajuplný život pod vodou, pohádkové fantazie, tanec a pohyb. Má ráda umělecké a módní styly 20. století (třicátá až osmdesátá léta), stejně tak nadsázku, lehkost a vtip. Její finální návrhy často tvoří úlomky a útržky všech jejích oblíbených postřehů a vjemů, jež dohromady působí jako koření jejích původně racionálních a jednoduchých návrhů.

Růžičková, Jana