Smejkal, Leoš

České umělecké sklo mělo vždy štěstí na mimořádné osobnosti a jistě je zcela na místě mezi nepřehlédnutelné umělce, kteří posouvají hranice oboru, zařadit Leoše Smejkala, příslušníka silné generace, která se začala výrazně prosazovat na přelomu 20. a 21. století. Leoš Smejkal se narodil 15. dubna 1973 v Ústí nad Labem a, jak zdůrazňuje, ovlivnily jeho imaginaci skalní scenérie v Tisé, kde prožil dětství.

Pro Smejkalovu tvorbu je charakteristická nezaměnitelnost, originalita, neustálé hledání nových možností v oblasti výtvarné, technologické a řemeslné, důsledné lpění na komplexní kvalitě děl, která svou náročností představují jeden z vrcholů současného sklářského umění. V posledních letech se Smejkal věnuje novému hledání pomyslných hranic sklářské tvorby ve službách nového výrazu. V součinnosti se sklářskou hutí experimentuje ve využití náročné a ve světě ojedinělé techniky grál, která pro něho představuje novou výzvu a inspiraci.

Smejkal, Leoš