Šotola, Vratislav

Absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ateliér užité malby a skla prof. Josefa Kaplického, byl výtvarníkem technicko-výtvarného střediska n. p. Borské sklo v Novém Boru (1958–1962).

 

Sklo Vratislava Šotoly tvořilo součást prestižních kolekcí, které reprezentovaly Československo na mezinárodních výstavách včetně EXPO 1958 v Bruselu a v Montrealu 1967, expozici Glass 1959 v americkém Corning Museum of Glass, kde byly jeho práce za uplynulých padesát let ve výběru světové produkce uměleckého skla. Jeho průmyslové návrhy získaly několikrát prestižní ocenění za design. Práce Vratislava Šotoly jsou vystaveny ve stálé expozici moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, Veletržním paláci. Je zastoupen v řadě uměleckých sbírek.

Šotola, Vratislav