100% DESIGN SHANGHAI 2013 / Czech Selection

14. - 16. listopadu 2013

Organizace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Spolupráce:  Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Výstavní kolekce Czech Selection pro letošní veletrh v Šanghaji upozorňuje na světovou proslulost českých výrobců, řemeslníků a designérů z oblasti sklářství. Výrobci nabízejí jak věci na stůl, tak i svítidla do soukromých a veřejných prostorů, a další služby, které klient od objektů ze skla očekává. Využívají přitom zdejší kvalitní suroviny, řemeslné tradice i inovativní design zkušených návrhářů.

Poprvé se přehlídky Czech Selection účastní výrobci tradičního dekorativního skla, které má v českém sklářském prostředí dlouholetou tradici. Její rozmach sahá do 19. století, kdy se za podpory české šlechty rozvinula výroba barevného i malovaného skla a porcelánu a nepřehlédnutelný úspěch zaznamenala na světové výstavě v Paříži roku 1900.  České firmy zásobovaly exportními dekorativními objekty ze skla světové trhy i v meziválečném období, kdy dekorativní styl art deco plně vyhovoval všem výzdobným technikám. I v tomto období české sklo triumfovalo na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925.

Ve druhé polovině dvacátého století pak převažoval modernistický, funkcionalistický postoj k nápojovým soupravám a bytovým doplňkům, který vylučoval bohaté zdobení. Přesto se dekorativní sklo v českých zemích nepřestalo vyrábět a vyvážet. Dekorativní sklo totiž umožňuje předvést tradiční, po staletí předávané řemeslné know-how českých sklářů – rytí, broušení, řezání, pískování, leptání, barvení i zlacení skla. Tyto techniky ozvláštňují vázy, nápojové soupravy, stejně jako luxusní svítidla, skleněné stěny či dekorativní skleněné výplně v interiéru. Skleněné objekty na pomezí fantazijních soch vznikají foukáním skla a uplatňují se i na interiérových svítidlech.

Nejstarší firmou, která se kontinuálně zabývá výrobou dekorativního skla, je značka CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, založená v polovině 19. století. Právě zde se již více než 150 let cizeluje výroba pravého broušeného českého křišťálu. Tento unikátní, magický výrobní postup je založen na ruční práci, kdy čirý křišťál je pokryt vrstvou barevného olovnatého křišťálu a ta se posléze ručně probrušuje podle vzoru.  Efekt barvy, světla a třpytu této kvalitní skloviny je výjimečný. Firma nabízí jak tradiční dekorativní sortiment, tak i návrhy zkušených současných designérů jako František Janák nebo Jiří Exner. V posledních letech se expandujícím výrobcem dekorovaného skla stala společnost Gold-Crystal, rovněž zaměřená na výrobky z olovnatého křišťálu. Tvarosloví nápojových souborů odkazuje k tradičním formám biedermeieru i klasicismu, které poskytují příležitost pro bohatý dekor v různých technikách. Také společnost CzeVitrum nabízí komplexní výrobu objektů ze skla, ale i svítidel, vitráží, stěn, dekorativních výplní, v nichž se uplatňují rafinované technické detaily. CzeVitrum zařizuje historické, luxusní interiéry a dokáže aplikovat sklo i v moderním interiéru.

Kontrast dekorativnímu sklu potom představuje produkce sklárny BOMMA, jejíž značka je synonymem pojmu high-tech crystal. I tato relativně nová, mladá sklárna zpracovává kvalitní český křišťál a podle vlastního unikátního pracovního postupu využívá brusné automatické technologie. Robotický brus je neustále variován a inovován díky nejnovějším robotickým strojům a přináší překvapivé výsledky v delikátnosti a rafinovanosti třpytných efektů. BOMMA je rovněž firma s dynamickým marketingovým plánem a velkorysou vizí art direktorů, díky níž se podařilo získat ke spolupráci etablované designéry, jejichž objekty jsou již po léta součástí světových muzejních sbírek: František Vízner, Vratislav Šotola, Jiří Pelcl, Jeff Miller či Thomas Jenkins. Firma se zároveň otevřela spolupráci se studenty uměleckých škol. Nadčasová platnost a přitom aktuální svěžest designu řadí nápojové soubory značky BOMMA do 21. století.

Modernistický, nadčasový design reprezentuje porcelán firmy G. Benedikt–Karlovy Vary, jejíž kořeny rovněž sahají do 19. století. Specializace na vybavení hotelů a gastronomických zařízení profiluje i funkční vlastnosti nápojových a jídelních souborů jako mechanická a tepelná odolnost, prostorová úspornost a stohovatelnost. Jednoduchý funkční tvar  bez ozdob je snadno udržovatelný, hygienický, v různých materiálech působí příjemně a jednotlivé prvky lze kombinovat.

Nepřehlédnutelný rozmach zaznamenala v posledních letech výroba a design svítidel. Tyto důležité součásti interiéru jsou v Česku vyráběny podle ergonomických kritérií, využívají sofistikované technologie a zároveň kladou důraz na progresivní design. Pro svítidla firmy ATEH, která je již po dvacet let etablovaná na domácím i zahraničním trhu a získala několikrát mezinárodní ocenění, je charakteristické spojení vynikajících světelných kvalit a nevtíravého designu. Svítidla firmy ATEH v interiéru působí jako světelný zdroj i jako přesně definovaný objekt čisté geometrie či přírodní symbol s přesahem do volného umění. Další dvě firmy se specializují na svítidla ze skla a využívají know-how severočeských skláren. Mladá, svěží firma BROKIS  má výraznou firemní strategii, založenou na aktuálních trendech v designu a zároveň nadčasovém řešení, pro něž je charakteristická promyšlená jednoduchost, úspornost, neutrálnost i poetický přesah tvaru, inspirující fantazii a snění. Svítidla firmy Brokis ozvláštňují domovy i pracovní prostředí a také tato firma získala v uplynulých letech několik ocenění zejména za kolekce návrhářů střední generace Lucie Koldové a Dana Yeffeta.  Dominantní postavení v oblasti světelných instalací a světelných skulptur ve veřejných prostorech a luxusních interiérech získala mladá a výbojná firma LASVIT. Od roku 2007 firma rozvíjí vývoj objektů, kombinujících sklo a světelné kvality. Proslavila se světelnými objekty v dubajském metru či v luxusních hotelech po celém světě, zejména v asijských státech. V uplynulém roce získala ocenění za výjimečnou spolupráci s japonským designérem Oki Sato na subtilních svítidlech, k dalším světově proslulým spolupracovníkům patří britský designér Ross Lovegrove, z Paříže působící Arik Levy nebo světoobčan Bořek Šípek.  Nábytkové kolekce v Czech Selection zastupuje studio DAD architektky Heleny Dařbujánové, které se profiluje netypickými nábytky, odpovídajícími potřebám žen, jejich sociálnímu i domácímu životu. Tento genderový rozměr nábytku studia DAD získal mediální pozornost a představuje specifický pohled na roli dekorativního nábytku v interiéru obyvatelek střední třídy.

Prezentaci kolekce Czech Selection navrhlo studio Olgoj Chorchoj, které patří k multifunkčním studiím, operujícím na české i světové scéně. Michal Froněk a Jan Němeček, jeho zakladatelé a zároveň vedoucí ateliéru produktového designu na Academy of Arts, Arcitecture and Design in Prague, výrazně přispívají k propojení nových generací designérů a zkušených českých výrobců. Doufáme, že prostá a elegantní instalace objektů Czech Selection přitáhne v Šanghaji pozornost laické i odborné veřejnosti.

 

Iva Knobloch, Museum od Decorative Arts in Prague

 

100% DESIGN SHANGHAI 2013 / Czech Selection